เซ็นเซอร์ประตู หน้าต่าง อัจฉริยะ

Smanos DS-20

Power: 3V CR123A Lithium battery x 4 pcs

Frequency: 915MHz or 868MHz

ขนาดสินค้า : 23.8 x 26.4 x 70 มม.

ขนาดแม่เหล็ก : 14.9 x 10.4 x 70 มม.

  • ระบบเซ็นเซอร์แจ้งเตือนการเปิด / ปิด หน้าต่างและประตู
  • ติดตั้งง่ายด้วยเทป 3 M
  • สามารถติดตั้งอุปกรณ์ที่บริเวณผนัง และมุมห้องได้
  • อุปกรณ์เป็นแบบไร้สาย สามารถติดตั้งง่ายด้วยตนเอง และทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
  • การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำผ่านแอปพลีเคชั่น
  • ทำงานด้วยแบตเตอรี่ DC 3V, CR123A Li-Mn ใช้งานได้นาน 3 ปี
  • ระยะส่งสัญญาณ 80 เมตร (ในพื้นที่เปิดโล่ง)